CHARITA

„Dobročinnosť je výnimočný stav, kedy sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.“ (Milan Rúfus)

Behom pre lepší svet.

V Ázii a Pacifiku od septembra 2018 do apríla 2019: 8 mesiacov – 32 týždňov – aspoň 1111 kilometrov!

V Európe v máji 2019, v Amerike v lete 2019… Pridaj sa ku mne a pomôž!

Jeseň 2019, späť v práci, pomoc iným nekončí, naopak!

rte